Проекти по програми на ЕС

Проект: JobAssist

Link: jobassist.eu

Разработен: 2014 г.

Използвани технологии: PHP 5.x.x, MYSQL 6.x.x

Графичен дизайн: JobAssist & ApplaDesign

 

Проект: QualiTour

Link: qualitour.eu

Разработен: 2014 г.

Използвани технологии: PHP 5.x.x, MYSQL 6.x.x

Графичен дизайн: QualiTour & ApplaDesign

 

Проект: RESTrain

Link: restrain.eu

Разработен: 2014 г.

Използвани технологии: PHP 5.x.x, MYSQL 6.x.x

Графичен дизайн: ResTrain & ApplaDesign

 

Проект: ARIALE

Link: ariale.eu

Разработен: 2014 г.

Използвани технологии: PHP 5.x.x, MYSQL 6.x.x

Графичен дизайн: Ariale & ApplaDesign

 

Проект: iCreate

Link: icreate-project.eu

Разработен: 2013 г.

Използвани технологии: PHP 5.x.x, MYSQL 6.x.x

Графичен дизайн: iCreate & ApplaDesign

 

Проект: AutoMatic Project

Link: automatic-project.eu

Разработен: 2011 г.

Използвани технологии: PHP 5.x.x, Adobe Flash 10  AS2, MYSQL 6.x.x

Графичен дизайн: ApplaDesign

 

Проект: JobTool

Link: jobtool.bg

Разработен: 2007 г.

Използвани технологии: PHP 5.x.x, MYSQL 5.x.x

Графичен дизайн: ApplaDesign

 

Проект: Virtuose

Link: virtuose-bg.net

Разработен: 2004 г.

Използвани технологии: PHP 5.x.x, MYSQL 5.x.x

Графичен дизайн: ApplaDesign